Štít Albrechtice - Jak šel čas v Albrechticích...

Jak šel čas v Albrechticích od roku 1973 - 2013

27. srpna 1973 - Jan Škrobánek rozesílá první dopis do všech známých Albrechtic, na něj v dalších měsících navazuje další korespondence.

20. prosince 1973 - Přichází dopis s přehledem osmi Albrechtic, které se přihlásily s podporou k návrhu Jana Škrobánka.

16. ledna 1974 - Vychází první Zpravodaj Štítu Albrechtic.

20. dubna 1974 - Úvodní schůzka zástupců obcí na nádraží v České Třebové. Zúčastnilo se jí 16 osob ze šesti Albrechtic, byl zvolen první „Stálý výbor Štítu Albrechtic“. Zvolen předseda Jan Škrobánek.

29. června 1974 - 1. ročník Štítu ve Velkých Albrechticích. Přítomen ing. Jaroslav Staněk, rodák z Velkých Albrechtic, československý reprezentant ve stolním tenisu, později redaktor Rudého práva.

31. srpna 1974 - V Městě Albrechticích je otevřeno nové kulturní středisko s hotelem. V Albrechticích v Jizerských horách se mění název na TJ TOFA Albrechtice, všichni funkcionáři jsou zaměstnanci TOFY (n.p. ČSHN).

1974 - V Březové je založen oddíl kopané, hrají v něm hráči z Lesních Albrechtic.

17. března 1975 - Josef Rydval z Albrechtic v Jizerských horách obdržel vyznamenání od ÚV SPB za odbojovou činnost.

20. září 1975 - Na schůzi výboru Štítu v Městě Albrechticích byl přijat první „Statut Štítu“.

1975 - Velké Albrechtice oslavily 700 let svého trvání. V Albrechticích u Českého Těšína je otevřena nová hasičská zbrojnice v centru obce. Jan Škrobánek byl zvolen vedoucím krajským tajemníkem lidové strany.

1. ledna 1976 - Rozhodnutím vyšších státních orgánů došlo k integraci Velkých Albrechtic k Bílovci, Albrechtic nad Orlicí k Týništi a Albrechtic u Lanškrouna k Lanškrounu. Lesní Albrechtice se stávají místní částí obce Březová.

1. května 1976 - Město Albrechtice dostává v Praze „Čestné uznání vlády ČSSR 1. stupně“ za výsledky v roce 1975.

4. června 1976 - V Městě Albrechticích pořádá TJ DAKON celostátní přebor vesnických TJ ve stolním tenisu.

3. - 5. září 1976 - TOFA v Jizerských horách vyhrála celostátní fotbalový turnaj podniků ČS hudebních nástrojů z osmi družstev.

14. října 1976 - Jan Škrobánek navštívil předsedu MNV v Albrechticích nad Vltavou Václava Horníka a jednal s ním o možnostech účasti obce na Štítu.

10. prosince 1976 - V Městě Albrechticích je otevřena nová tělocvična u SOUz.

1976 - V Lesních Albrechticích otevírají nové obchodní středisko a pohostinství.

18. října 1977 - Zemřel František Gel, profesor Karlovy univerzity, rodák z Města Albrechtic.

21. října 1977 - Město Albrechtice slaví 600 let Města Albrechtic. Obdrželo státní vyznamenání „ Za obětavou práci pro socialismus“.

17 listopadu 1977 - Velké Albrechtice otevírají novou mateřskou školu pro 60 dětí.

17. prosince 1977 - Zemřel Karel Šebek, bývalý starosta Albrechtic u Lanškrouna.

1977 - Albrechtice nad Vltavou zahajují stavbu nové MŠ pro 60 dětí.

1977 - Velké Albrechtice zahajují výstavbu vodovodu.

13. června 1978 - Velké Albrechtice otevírají nové kabiny.

21. - 23. června 1978 - Do Albrechtic u Českého Těšína přijeli na Štít 3 cyklisté z Albrechtic nad Orlicí - Josef Felcman, Jiří Fišera a Vladimír Ferkl ujeli trasu za tři dny.

1978 - V Albrechticích nad Vltavou uspořádali 1. ročník jízdy do vrchu aut a motocyklů - jely se 3 kategorie motocyklů a 2 kategorie aut. Cenu pro vítěze věnoval tehdejší předseda vlády ČSSR dr. Lubomír Štrougal.

19. - 25. srpna 1978 - TJ DAKON Město Albrechtice uspořádal krajský přebor žen v šachu.

30. září 1978 - Albrechtice nad Vltavou oslavují 60 let Sokola v obci.

1978 - Výbor Štítu vyhlásil výzvu pro všechny obce Štítu:při každém setkání Štítu předat do užívání nové sportovní zařízení (investici - akce Z). AMK Město Albrechtice pořádá krajský přebor motokrosu „Skalky“.

15. listopadu 1978 - V Albrechticích nad Orlicí je občanům předána nová samoobsluha.

21. - 23. června 1979 - Na Štít do Lanškrouna se vydali pěšky (71 km) Jan Šmída a Bohumír Král z Albrechtic nad Orlicí. V rámci turnaje Štítu byly předány do užívání nové šatny v Albrechticích u Lanškrouna.

1979 - V Albrechticích nad Orlicí se konají oslavy 700 let od 1. písemné zmínky o obci. Je otevřeno po rekonstrukci nové travnaté hřiště na kopanou. V Městě Albrechticích je otevřena nová mateřská škola pro 120 dětí. V Albrechticích u Českého Těšína byla postavena smuteční síň. Koná se první svatba Štítu - Ladislav Hawlasek (Český Těšín) si vzal Alenu Šalenovou (Velké Albrechtice).

1980 - V Albrechticích v Jizerských horách jsou v plném proudu přípravy na uspořádání „Evropského poháru žen“ ve slalomu na Špičáku.

1. května 1981 - Albrechtice v Jizerských horách a Město Albrechtice obdržely „Čestné uznání vlády ČSSR I. stupně“.                                       

1981 - V Březové zahájena výstavba nové mateřské školy. Luděk Cabalka z Albrechtic nad Orlicí je zvolen předsedou OFS v Rychnově nad Kněžnou.                  

15. května 1982 - Druhá svatba Štítu - Pavel Schneider (Albrechtice u Mostu) si bere Marii Burdíkovou (Lesní Albrechtice).

3. července 1982 - V rámci Štítu proběhl ve Velkých Albrechticích turnaj ve stolním tenisu za účasti 6-ti družstev z 5-ti Albrechtic. Zvítězilo družstvo Lesních Albrechtic před Městem a Jizerskými horami. V Březové je otevřena společná budova MNV a JZD (pošta a služby). V Albrechticích u Českého Těšína je otevřen nový most přes řeku Stonávku.

1983 - František Popr se stal vedoucím tajemníkem OV ČSTV Jablonec nad Nisou. Rudolf Moravec z Albrechtic nad Orlicí se stal předsedou OFS Rychnov nad Kněžnou.

1983 - V Albrechticích u Českého Těšína se otevírá nová MŠ.

1983 - Turnaj ve stolním tenisu v rámci Štítu vyhrálo družstvo TOFA Albrechtice.                        

1984 - Lesní Albrechtice slaví 500 let od svého založení. Albrechtice u Českého Těšína otevírají nové nákupní středisko a ukončily zatravnění fotbalového hřiště. Turnaj ve stolním tenisu v rámci Štítu vyhrálo družstvo Města před Českým Těšínem a Velkými Albrechticemi.

1. května 1985 - Albrechtice u Českého Těšína a Albrechtice v Jizerských horách dostávají „Čestné uznání vlády ČSSR I. stupně“ za výsledky v roce 1984.             

1986 - Albrechtice nad Vltavou staví víceúčelovou budovu (MNV, zdravotní středisko). Albrechtice u Českého Těšína staví novou budovu Základní školy. Na podzim dochází k setkání p. Zikla s p. Bláhou z Albrechtic nad Vltavou.

1987 - Na Štítu poprvé přítomen zástupce Albrechtic nad Vltavou - předseda MNV Jindřich Pejša.

4. června 1988 - V Městě Albrechticích jsou otevřeny nové tenisové kurty vybudované svépomocí členy TJ. V exhibici vystoupili členové tenisového oddílu z Přerova (dnešní kapitán národního mužstva Jaroslav Navrátil a další).

5. června 1988 - Zemřel dlouholetý funkcionář TJ Velké Albrechtice Ladislav Štix.

4. září 1988 - V Albrechticích u Českého Těšína pořádají I. ročník závodu minikár „O putovní pohár“.

1988 - V Albrechticích nad Orlicí slaví 100 let založení Požárního sboru. V Albrechticích u Českého Těšína otevírají zdravotní středisko.

11. prosince 1989 - Jan Škrobánek zvolen tajemníkem ÚRO.

22. prosince 1989 - Jan Škrobánek odvolán z funkce vedoucího krajského tajemníka lidové strany. Jan Škrobánek zvolen do předsednictva ÚV ČSTV.                          

1991 - V Albrechticích nad Orlicí ukončena výstavba 18-ti rodinných domků a 12-ti obecních bytů. V Albrechticích u Českého Těšína pořádají dvoudenní minikárový závod Albrechtická míle. Velké Albrechtice mění název z TJ a SK Velké Albrechtice. V Městě Albrechticích dochází k osamostatnění fotbalového klubu - vzniká FK ARTEP Město Albrechtice. Josef Zikl zvolen předsedou OFS Bruntál.

2. ledna 1992 - Vyhlášen přírodní výbor Orlice (kolem katastru Albrechtic nad Orlicí).

1992 - Albrechtice nad Vltavou - vypouští se z názvu TJ JZD Vltava, zůstává jen TJ. Albrechtice u Českého Těšína - je provedeno rozdělení TJ, vzniká samostatný fotbalový klub s názvem Důl 9. květen Albrechtice. Velké Albrechtice - vzniká samostatný fotbalový klub s názvem SK Velké Albrechtice, předseda Jiří Špaček. Probíhají oslavy 60 let kopané. Albrechtice nad Vltavou - realizace přístavby u ZŠ.

1993 - Albrechtice u Českého Těšína - dána do provozu nová pošta.

 30. září 1994 - 3. kolo poháru ČMFS: Město Albrechtice - Baník Ostrava 0:3.

16. října 1994 - První vzájemné utkání v divizi Město Albrechtice - Albrechtice u Českého Těšína. Celkem se v divizi střetla obě mužstva 26x, bilance je vzácně vyrovnaná: Každé mužstvo zvítězilo 9x, 8 utkání skončilo nerozhodně, skóre 38:38.                                      

28. září 1995 - Prezident ČR Václav Havel navštívil Město Albrechtice.

1995 - Albrechtice nad Orlicí - zahájena výstavba druhé hrací plochy vedle stávajícího hřiště. Vyvrtána 11-ti metrová studna.

12. února 1996 - Město Albrechtice navštívil Václav Klaus.

28. června 1997 - XI. mezinárodní soutěž minikár v Albrechticích u Českého Těšína.

1997 - Poslední účast Albrechtic u Mostu na fotbalovém turnaji Štítu.

Červenec 1997 - Obrovské povodně, nejvíce postiženy Město Albrechtice (řeka Opavice) a Albrechtice nad Orlicí (řeka Orlice), částečně i Albrechtice u Lanškrouna a Velké Albrechtice.

1998 - XII. mezinárodní soutěž soutěž minikár v Albrechticích u Českého Těšína. Lesní Albrechtice - setkání obcí s názvem Březová na Slovensku (Brezová pod Bradlom - vítěz fotbalového turnaje).

1999 - V červenci získali chovanci ÚSP z Města Albrechtic na světové olympiádě v USA zlaté medaile za vítězství v turnaji kopané. Koncem roku zemřel František Boublík. Albrechtice nad Orlicí - vzniká samostatný fotbalový klub AC Albrechtice. Město Albrechtice - změna sponzora znamená nový název FK AVÍZO M.A.                            

6. září 2000 - Albrechtice u Českého Těšína - SK Slavia Praha 0:4 - 3. kolo poháru ČMFS. Velké Albrechtice - mistrovství ČR veteránů v běhu na 10.000 m.

22. února 2002 - Město Albrechtice získává statut města.

14. března 2002 - Starosta Albrechtic u Lanškrouna Alois Hrabáček přebírá na Hradě znak a prapor obce.

2002 - Albrechtice nad Vltavou - dokončena rekonstrukce hřiště.

6. března 2003 - Učitelé Josef Zikl a Zbyněk Píca z Města Albrechtic přebírají v Praze od Olympijského výboru cenu „Fair play“ za celoživotní práci s mládeží.

29. května 2004 - V Albrechticích u Lanškrouna proběhly oslavy 700 let vzniku obce. K výročí byl vydán obsahově bohatý Almanach.

11. září 2004 - V Albrechticích nad Orlicí se sešli rodáci v rámci oslav 725 let od první historické zmínky o obci.

2004 - V Albrechticích u Českého Těšína otevřeno nové travnaté hřiště pro mládež.

25. června 2005 - Při turnaji Štítu v Albrechticích u Českého Těšína padla 1.000 branka v historii Štítu - vstřelil ji Karel Burian z Města Albrechtic.                   

27. prosince 2005 - Zemřel Zdeněk Pišl, sekretář AC Albrechtice nad Orlicí od r. 1966.

2005 - Dlouholetý funkcionář FK AVÍZO Město Albrechtice Ondřej Vella, dostává v Praze od ČMFS cenu dr. Jíry.

1. února 2007 - Zemřel náhle Petr Šolc, starosta Města Albrechtic.

13. října 2007 - Proběhly oslavy 120 let od založení školy v Albrechticích nad Jizerou.       

14. června 2008 - Proběhly oslavy 120 let hasičského sboru v Albrechticích nad Orlicí.

2008 - 100 let od založení firmy DETOA v Albrechticích v Jizerských horách (Jiřetín).

2008 - V Albrechticích nad Orlicí dostávají nový prapor HZS a novou cisternu CAS Mercedes Benz - dar z města Worglu.

2009 - V Městě Albrechticích je dokončena výstavba víceúčelového hřiště s podporou Moravskoslezského kraje v hodnotě 2,6 mil. Kč.

7. dubna 2011 - Bronislav Palowski z Albrechtic u Českého Těšína obdržel k 80. narozeninám z rukou předsedy ČMFS Ivana Haška cenu dr. Jíry.

15. září 2011 - V Městě Albrechticích zahájen provoz sběrného dvora na třídění a separaci odpadů s nákladem přes 20 mil. Kč.

4. října 2011 - Otevřena atypická rozhledna na Hraničním vrchu u Města Albrechtic.

15. června 2012 - Zemřel Jan Škrobánek, zakladatel Štítu Albrechtic.

1. 2. září 2012 - V Albrechticích u Českého Těšína proběhl poslední jubilejní XXV. ročník Albrechtické míle.       

2012 - V Albrechticích nad Vltavou mění název na TJ Albrechtice nad Vltavou.

2012 - Město Albrechtice - Jitka Hanusová zvolena do zastupitelstva kraje.

2012 - Albrechtice v Jizerských horách - Jaroslav Zeman zvolen do senátu ČR.

2012 - Lesní Albrechtice - při Štítu proběhly soutěže hasičských družstev.

2012 - Město Albrechtice - vybudována kompostárna za více než 17 mil. Kč.

2012 - Šachový oddíl mužů v Městě Albrechticích postoupil do 2. ligy.

2. srpna 2013 - Zemřel Helmut Klein, dlouholetý funkcionář Velkých Albrechtic.

2013 - V rámci Štítu v Albrechticích u Českého Těšína proběhly soutěže hasičů a družstev v odbíjené. Pořadí v odbíjené: 1. Město, 2. Český Těšín jun., 3. Český Těšín sen., 4. Velké, 5. Lesní. V soutěži hasičů žen 1. Český Těšín, 2. Lesní. Pořadí mužů: 1. Český Těšín, 2. Lesní A, 3. Lesní B, 4. Město.

2013 - Zvolen nový výbor Štítu - předseda MUDr. Kowalski Stanislav.

2013 - V Albrechticích nad Vltavou proběhly oslavy 50 let kopané.

2013 - Dokončena stavba stezky pro pěší a cyklisty z Albrechtic nad Orlicí do Týniště nad Orlicí.