Osobnosti Štítu Albrechtic

Uvádím jména členů „Stálého výboru Štítu Albrechtic“, kteří se největší mírou zasloužili o zdárný průběh uplynulých 40-ti let a dále jména největších spolupracovníků z řad členů oddílů kopané všech Albrechtic.

Jan ŠKROBÁNEK

zakladatel Štítu Albrechtic v roce 1973. Předseda „Stálého výboru“ v letech 1974 - 2012. Dlouholetý funkcionář TJ Velké Albrechtice, trenér, tajemník, předseda. Do roku 1975 technický kontrolor Vagónky Studénka od r. 1975 politický pracovník lidové strany v Novém Jičíně, později vedoucí tajemník lidové strany Severomoravského kraje. Byl členem OV ČSTV v Novém Jičíně, poslancem České národní rady. V roce 1989 zvolen do předsednictva ÚV ČSTV, 11. prosince 1989 zvolen tajemníkem ÚRO. Zemřel 15. června 2012.

---

Josef ZIKL

místopředseda „Stálého výboru“ po celých 40 let (1974 - 2013). Učitel do r. 1992 (důchod). Od roku 1963 až dosud člen okresních tělovýchovných orgánů v Bruntále - místopředseda OV ČSTV, předseda OFS 1991 -2002. Stálý funkcionář TJ DAKON, později FK AVÍZO Město Albrechtice. Držitel mnoha tělovýchovných celostátních vyznamenání (cena FAIR PLAY od Olympijského výboru, cena dr. Jíry od ČMFS a další).

---

Zdeněk PIŠL

místopředseda „Stálého výboru“ od r. 1974 - 2005. Pracoval jako ekonom v Elitexu v Týništi nad Orlicí do r. 1992, poté jako referent majetkové správy obecního úřadu Albrechtic nad Orlicí. Od r. 1966 sekretářem fotbalového oddílu SK Albrechtice nad Orlicí, byl členem okresní STK v Rychnově nad Kněžnou a krajské komise STK v Hradci Králové. Zemřel 27. prosince 2005.

---

František BOUBLÍK

člen „ Stálého výboru“ od r. 1974 - 1999. Stavební technik dolu Ležáky, funkcionář oddílu kopané Albrechtic u Mostu, kam se přestěhoval po vojně u PTP na Ostravsku, kde pracoval 3 roky na šachtě. Zemřel koncem roku 1999.

---

Bronislav PALOWSKI

člen „Stálého výboru“ v letech 1979 - 2012. Významný člen výboru TJ a oddílu kopané v Albrechticích u Českého Těšína, držitel ceny dr. Václava Jíry k  80. narozeninám (2011).

---

Alois HRABÁČEK

člen „Stálého výboru“ z let 2002 - 2013, od r. 2005 místopředseda Štítu pro Čechy. Rozhodčí a delegát ČMFS (divize), předseda TJ Albrechtice u Lanškrouna 1975 - 1990, poté zvolen starostou obce.

---

Helmut KLEIN

člen „Stálého výboru“ v letech 1976 - 2012,dlouholetý funkcionář TJ Velké Albrechtice. Zemřel 2. srpna 2013.

---

Jan URBÁNEK

člen „Stálého výboru“ od r. 1987 z Lesních Albrechtic.

---

František POPR ml.

člen „Stálého výboru“ v letech 1974 - 1987. Mistr n. p. TOFA v Jizerských horách. Předseda oddílu kopané TJ Jizerské hory.

---

Václav JUDA

člen „Stálého výboru“ v letech 1974 - 1987. Opravář státního statku Lanškroun, člen výboru TJ, trenér, rozhodčí.

---

Josef JAHN

člen „Stálého výboru“ v letech 1974 - 1987. Zaměstnanec ČSD Opava. Člen výboru TJ Březová u Vítkova, předseda ZO Svazarmu Lesní Albrechtice.

---

Štefan PETRIK

člen „Stálého výboru“ v letech 1987 - 2010 z Albrechtic u Lanškrouna. Automechanik v Agrostavu v Lanškrouně. Dlouholetý funkcionář v různých funkcích TJ i fotbalu. Zemřel 14. května 2012.

---

Karel BARTUŠKA

člen „Stálého výboru“ v letech 1988 - 2012 z Albrechtic nad Vltavou.

---

Jaroslav PIPEK

člen „Stálého výboru“ v letech 1988 - 2002 z Albrechtic v Jizerských horách.

---

Jaroslav HLUŠIČKA

člen „Stálého výboru“ od r. 2006. Funkcionář SK Albrechtice nad Orlicí.

---

Jiří KRUMBHOLZ

člen „Stálého výboru“ od r. 2007. Funkcionář TJ Albrechtice v Jizerských horách.

---

Krátkou dobu byli členy „Stálého výboru Štítu“ Viliam Katona z Albrechtic u Českého Těšína (1974 - 1979), Oldřich Nikel z Velkých Albrechtic (1974 - 1976), Lubomír Novotný z Albrechtic v Jizerských horách (2002 - 2006), Milan Bělohradský z Albrechtic v Jizerských horách (2006 - 2007), ing. Zdeněk Havlíček z Albrechtic u Lanškrouna (2010 - 2013), Aleš Valečko z Velkých Albrechtic (2012 - 2013).