Významní rodáci a občané Albrechtic

Město Albrechtice:

František Gel (1901 - 1977)

rodák z Města Albrechtic, profesor Karlovy univerzity v Praze, novinář, spisovatel.

---

Ing. Jaroslav Palas

bývalý ministr zemědělství, hejtman Moravskoslezského kraje.

---

Plk. Mgr. Tomáš Tuhý

hráč FK AVÍZO od žákovských let, chytal v krajských soutěžích, v současné době pracuje v Praze jako náměstek policejního prezidenta pro vnější službu.

---

Ing. Jiří Mlčoušek

spisovatel zaměřený na osud kamzíku v Jeseníkách. Napsal také několik knih se zábavným povídáním o myslivcích a myslivosti.

---

Albrechtice nad Orlicí:

Jan Marek (1856 - 1923)

rodák z Albrechtic, zemřel ve Vidimi v Bulharsku. Zasloužil se mimo jiné o založení rozsáhlého a nádherného vidimského parku.

---

Josef Tužil (1854 - 1923)

od roku 1884 byl 35 let nepřetržitě starostou spojených obcí Nová Ves a Albrechtice. Zasloužil se o výstavbu Albrechtické elektrárny. Za zásluhy o rodnou obec a okres mu byl v roce 1908 udělen Zlatý záslužný kříž s korunou a v roce 2004 byl jmenován in memoriam „Čestným občanem obce“.

---

JUDr. Karel Antonín Červinka (1872 - 1949)

rodák z Albrechtic, spisovatel a básník.

---

Rudolf Wichlas (1902 - 1981)

zastával v obci funkci poštmistra, za okupace pracoval ve prospěch národního odboje, likvidoval dopisy určené gestapu. Za čtyřicetiletého působení v obci sestavil fotografickou kroniku obce.

---

František Krb (1903 - 1979)

významný občan se smyslem pro kulturu a sport, zajišťoval zdárný průběh mnoha akcí. Pro posílení kulturní činnosti nechal ke svému hostinci přistavět sál s jevištěm, který až do roku 1940 sloužil jako tělocvična.

---

František Hříšný (1909 - 1965)

starostou a kronikářem Sokola Albrechtice až do roku 1947, byl obecním kronikářem a archivářem.