Albrechtice nad Orlicí

Název Obce (Města): Albrechtice nad Orlicí

Okres: Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký

Název fotbalového týmu: SK Albrechtice nad Orlicí

Hrají soutěž: 1.B třída sk. D - kraj Královéhradecký

Webové stránky soupeře SK Albrechtice nad Orlicí - ZDE

Webové stránky Obce Albrechtice nad Orlicí - ZDE

Obec Albrechtice nad Orlicí leží pod soutokem Tiché a Divoké Orlice, obklopena na jedné straně lesy a na straně druhé údolní nivou řeky Orlice na okrese Rychnov nad Kněžnou asi 1 km od Týniště nad Orlicí. První písemná zpráva o obci pochází z veršované kroniky Dalimila, kde je popsána bitva rytíře Mutině Skuhrowského s Němci u Albrechtic roku 1279.

Albrechtice od svého vzniku patřily k majetku královské koruny a za panování krále Karla IV (1346 - 1378) byly povýšeny na městečko. Byl zde vystavěn dřevěný hrad sloužící ke správě královských lesů. V době husitských válek byl hrad vypálen a s ním i kostelík a několik gruntů. V roce 1495 přešlo panství na Viléma z Pernštejna a Albrechtice se stávají vsí. Historickým skvostem je kostelík sv. Jana Křtitele, kde jsou dva zvony z let 1582 a 1588 a varhany z roku 1846.

Velký rozkvět obce nastal po roce 1900 zásluhou „Vzájemné zemědělské pojišťovny“ a rozvojem průmyslu v sousedním Týništi nad Orlicí. V novodobé historii náležela obec od roku 1950 - 1961 do okresu Holice. V roce 1961 přešly Albrechtice ze zrušeného okresu Holice do okresu Rychnov nad Kněžnou, v roce 1974 byl předsedou MNV Jaromír Bažant. V období 1976 - 1990 se staly místní částí Týniště, po revoluci 1990 jsou opět samostatnou obcí se starostou Jaromírem Kratěnou. Obec je součástí mikroregionu Poorlicko a turisticky významné oblasti Orlické hory a Podorlicko.

V obci pracuje celá řada zájmových organizací (myslivci, hasiči, zahrádkáři, sportovci), v roce 1987 byl dokončen nový vodovod, v letech 1996 - 1999 byla provedena plynofikace obce. V roce 1997 ničivá povodeň zatopila 2/3 obce. V roce 1997 podepsala obec smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Albrechticemi a Worglem. V roce 1999 je zahájena výstavba 12-ti nájemních domů (dokončeno v roce 2001). V roce 2011 byla dokončena a zkolaudována stavba protipovodňových hrází.

Oddíl kopané byl založen partou nadšenců v roce 1925 jako Rudá hvězda Albrechtice, změna v roce 1933 na SK Albrechtice. Do r. 1960 hrají soutěže na Pardubicku, poté na Rychnovsku. V době vzniku Štítu byl předsedou TJ ing. Jiří Šmída a předsedou oddílu kopané Milan Hříšný. Muži hráli I.B třídu - nejvýše ze všech Albrechtic (hráli ji 16 let). Název oddílu se měnil z SK na AC, potom na Sokol a zase zpět na AC. V r. 1999 se fotbalisté osamostatnili a vystoupili z TJ - předsedou TJ byl Jiří Špaček. Mezi funkcionáři TJ a AC si nejvíce pamatujeme Zdeňka Pišla, pak Jaroslava Vodu, Rudolfa Moravce, Luďka Cabalku a dnes hlavně Jaroslava Hlušičku. Během 40 let Štítu se významně změnilo prostředí hřiště. 5.8.1979 bylo otevřeno zatravněné hřiště, v r. 1995 se začala budovat druhá hrací plocha. Muži během uplynulých let třikrát sestoupili z I.B, aby se vždy zase brzy vrátili - I.B hrají i v sezoně 1913 - 1914. V roce 2013 byly Albrechtice nad Orlicí vyhlášeny Královéhradeckým krajským fotbalovým svazem „Fotbalovou obcí roku“.

Albrechtice nad Orlicí mají 996 obyvatel, rozloha obce je 523 ha, v obci je základní škola (57 žáků) a mateřská škola (38 žáků).