Albrechtice nad Vltavou

Název Obce (Města): Albrechtice nad Vltavou

Okres: Písek, kraj Jihočeský

Název fotbalového týmu: TJ Albrechtice nad Vltavou

Hrají soutěž: Okresní přebor - okres Písek

Webové stránky soupeře TJ Albrechtice nad Vltavou - ZDE

Webové stránky Obce Albrechtice nad Vltavou - ZDE

Obec Albrechtice nad Vltavou se nachází 15 km jihovýchodně od okresního města Písek v nevelké vzdálenosti od řeky Vltavy a Orlické přehrady. Deset km od střediskové obce je jaderná elektrárna Temelín. V blízkém okolí je řada památek - Hluboká, Orlík, Zvíkov.

Dominantou obce je románský kostel sv. Petra a Pavla, vystavěný kolem roku 1150. První písemná zmínka o obci a kostelu je však teprve z let  1344 - 1350, v roce 1352 se o Albrechticích dočteme v soupise papežských desátků bechyňského děkanátu. Původní podoba kostela byla značně změně až opravou a přestavbou. V roce 1778 vznikla v Albrechticích škola, r. 1819 nastupuje na faru farář Vít Cíza (do r. 1854). Za jeho působení vzniká první kaplička jako památník s veršovanými epitafy a malbami, kterých je dnes 108. V osmdesátých letech bylo největším závodem na území MNV JZD Vltava hospodařící na 3 800 ha.

Ke střediskové obci Albrechtice patřilo 5 místních částí - Údraž, Jehnědno, Chřešťovice, Hladná a Újezd - s celkovým počtem 940 obyvatel (v roce 1869 měly Albrechtice obyvatel 1705). Z nich hrad Újezd se připomíná r. 1323 jako příslušenství hradu Zvíkov, v Chřešťovicích je historicky významný kostel sv. Jana Křtitele, obce Újezd, Hladná a Jehnědno patřily ke známým vorařským obcím. Chloubou obce je moderní areál školy, který nahradil původní školní budovu postavenou před více jak 120 lety a nová mateřská škola z roku 1977. V obci byl prodloužen vodovodní řad a vyměněno potrubí, kterým se z Kamíku přivádí do Albrechtic kvalitní voda.

Tělovýchovná jednota existovala v obci od r. 1918 - v roce 1978 proběhly oslavy 60 let trvání Sokola s aktivními oddíly kopané, stolního tenisu a ZRTV. Fotbalisté se většinou pohybovali mezi OP a III. třídou, větší úspěchy přišly v letech 2003 - 2012,kdy hráli I.B třídu Jihočeského kraje. Mezi představitele TJ patří František Král, Václav Bláha, Karel Bartuška, Václav Milota, Jan Žák a Dušan Hronek.

Obec byla spolu s TJ kontaktována p. Škrobánkem osobní návštěvou již v roce 1976, kdy jednal s předsedou MNV Václavem Horníkem, ale první účast obce na Štítu přišla až v r. 1987 na Štítu v Lesních Albrechticích, kdy byl předsedou MNV Jindřich Pejša. Výborná spolupráce byla hlavně s novým starostou Václavem Klimešem (1991) a později s ing. Václavem Keifertem (2006). Z větších akcí obce posledního období jsme zaznamenali kromě škol výstavbu víceúčelové budovy a zdravotního střediska r. 1986, opravy kapliček kolem kostela a další.

Albrechtice nad Vltavou mají 827 obyvatel, rozloha obce je 3672 ha. V obci je základní škola (dvě třídy) se 40 žáky a mateřská škola s 28 dětmi.