Albrechtice u Mostu

Název Obce (Města): Albrechtice u Mostu

Okres: Most, kraj Ústecký

Název fotbalového týmu: TJ Sokol Albrechtice

Hrají soutěž: již nehrají - obec i společně s fotbalovým klubem zanikla

Obec ležela na úpatí Krušných hor mezi Chomutovem a Mostem. V blízkém okolí je umělé Dřínovské jezero o výměře 560 ha, které slouží převážně k rekreaci. Je zde také zámek Jezeří, který značně chátrá. Obyvatelé jezdili za prací do hnědouhelných dolů v Mostě a do chemických závodů Záluží u Mostu.

V roce 1974 měla obec asi 900 obyvatel, předsedou MNV byl Josef Řivnáč a předsedou TJ Václav Kalenda. V obci byla pětitřídní ZDŠ, MŠ, pošta, hostinec, kulturní dům. V roce 1979 se stal předsedou MNV p. Něžník, v roce 1980 byla obec pořadatelem jediného Štítu Albrechtic v této obci, protože v roce 1983 obec Albrechtice u Mostu zanikla, když ustoupila těžbě uhlí jako dalších více než 100 obcí na Chomutovsku, Mostecku či Teplicku. Obyvatelé Albrechtic se postupně odstěhovali do okolních obcí.

V obci pracovala aktivně Tělovýchovná jednota, která měla dříve oddíly ZRTV (ženy), oddíl stolního tenisu a oddíl kopané. V roce 1974 vykazoval činnost již jen oddíl kopané, hrající okresní přebor, který se také zúčastnil prvního setkání v rámci Štítu v roce 1974. Hlavním funkcionářem oddílu byl František Boublík, který vykonával prakticky všechny funkce v oddíle kopané, kde hrál v závěru již jen jeden hráč z Albrechtic, ostatní dojížděli. Albrechtice u Mostu i po zrušení obce hráli dále okresní přebor na hřišti Slovanu Most, pravidelně se zúčastňovali akcí Štítu Albrechtic. Jejich poslední účast jako družstvo kopané se zapsala do roku 1997, byl to jejich 16. turnaj v rámci Štítu. Poslední setkání proběhlo v roce 2012 v Lesních Albrechticích, kterého se zúčastnila delegace bývalých občanů.