Lesní Albrechtice

Název Obce (Města): Lesní Albrechtice je vesnice, část obce Březová

Okres: Opava, kraj Moravskoslezský

Název fotbalového týmu: TJ Vítěz Březová

Hrají soutěž: III. třída sk. B - okres Opava

Webové stránky Obce Lesní Albrechtice - ZDE

O Lesních Albrechticích jsou první zmínky z roku 1238, kdy obec byla majetkem třebíčského benediktinského kláštera. V 15. století, po zániku kláštera, připadla za husitských válek hradeckému panství. Za třicetileté války byla obec zpustošena a poklesla z městečka na ves. Dominantou obce je kostel sv. Mikuláše z r. 1695. Po obsazení obce pruskými vojsky v r. 1866 se obec znovu obnovuje. V roce 1870 byla vystavěna škola, elektrifikace obce se uskutečnila v roce 1930. Obec byla po celou dobu až do roku 1945 převážně obydlena německými občany. Po odsunu německého obyvatelstva byla obec postupně osídlena českými občany a až do roku 1976 byla samostatnou obcí. V roce 1973 je zde předsedou MNV p. Karel Haas. Ke dni 30.4.1976 se stala místní částí obce Březová, ke které patří ještě části Jančí, Gručovice a Leskovec.

Tělovýchovná jednota byla v Březové založena v r. 1961, předsedou TJ byl p. Josef Jahn. V Lesních Albrechticích pracovala velmi aktivně organizace Svazarmu. Oddíl kopané byl založen v Březové v roce 1974, zapojili se do něj i hráči z Lesních Albrechtic. Oddíl hrál pod názvem TJ Vítěz Březová u Vítkova a na Štítu vystupuje pod názvem Lesní Albrechtice. Po celou dobu hrají okresní soutěž 3. třídy okresu Opava. Ve funkcích předsedů TJ se vystřídali Josef Jahn, Vladimír Fibrich (1975 - 1981), Pavel Cihlář (1981 - 2003), Miroslav Široký (2003 - 2012), Rostislav Krejčí (2012 - …). Jména předsedů oddílu kopané neznáme.

V čele obce Březová stál v r. 1976 Josef Mareth, po něm Václav Cihlář, od r. 1981 do 2010 Karel Gebel, nynějším starostou je Pavel Schneider. Z akcí z let 1974 - 2013 připomínáme otevření obchodního střediska a pohostinství v L. Albrechticích r. 1976, výstavbu MŠ v Březové z r. 1981, vodovod pro Lesní Albrechtice z r. 1982. V roce 1984 oslavila obec Březová 500 Let od svého založení, zajímavostí je také pravidelné setkávání obcí se jménem Březová (na Slovensku Brezová) zahájená v r. 1999.

Počet obyvatelů Lesních Albrechtic se pravidelně pohybuje kolem 250. Zaměstnání měli převážně v JZD Vítěz Březová nebo dojížděli do Fulneku a Vítkova.

Obec Březová má 1390 obyvatel, rozloha obce je 3887 ha. V Březové je devítiletá ZŠ se 174 žáky a mateřská škola se třemi třídami a 70 žáky.