Velké Albrechtice

Název Obce (Města): Velké Albrechtice

Okres: Nový Jičín, kraj Moravskoslezský

Název fotbalového týmu: SK Velké Albrechtice

Hrají soutěž: Okresní přebor - okres Nový Jičín

Webové stránky soupeře SK Velké Albrechtice - ZDE

Webové stránky Obce Velké Albrechtice - ZDE

Obec Velké Albrechtice se rozkládá v údolí říčky Bílovky v nejtěsnější blízkosti města Bílovce v okrese Nový Jičín. První písemná zmínka o obci je z roku 1414, kdy ves náležela k panství pánů z Kravař. Dle nálezů archeologů byla obec založena již dříve, a to v druhé polovině 13. století (vodní tvrz). Památkovým úřadem je chráněn kostel sv. Jana Křtitele z 15. století se zvony z let 1506 a 1508. Dějiny obce poznamenal vír bojů a válek v období 1570 - 1628, kdy Švédové obsadili a zničili celou oblast. Obec Albrechtice byla znovu osídlena koncem 17. století. Majitelé obce se střídali, posledním byl rod Sedlnických z Choltic (1651 - 1945), který má na hřbitově hrobku a jehož potomci žijí ve Švýcarsku.

Obyvatelstvo bylo z naprosté většiny německé, což dokládá i historie školství. V letech 1716 - 1945 se vyučovalo ve třech, později i ve čtyřech třídách v jazyce německém, žáků bylo v roce 1900 celkem 212 a právě v tomto roce byla dostavěna nová budova školy. Po odsunu německé menšiny bylo zahájeno vyučování 3. září 1945 v jazyce českém - do tří tříd nastoupilo 104 dětí. V roce 1974 žilo v obci přes 900 obyvatel, kteří dojíždějí za prací do Ostravy a do Studénky, ostatní pracují převážně v zemědělství. V současné době se počet obyvatel mírně zvyšuje díky nové výstavbě rodinných domů občanů z Ostravy. Velké Albrechtice byly vždy samostatnou obcí až na období 1976 - 1990, kdy se staly místní částí Bílovce. Předsedou MNV byl do r. 1976 Vladimír Faxa,po roce 1990 Lubislav Lindovský a od roku 1992 ing. Josef Magera. V minulých letech obec zajistila plošnou plynofikaci, částečnou kanalizaci, výstavbu 8 bytů v nástavbě MŠ, provádí se údržba a modernizace většiny obecních budov a komunikací. V obci fungují sdružení myslivců, hasičů, Červeného kříže a sportovců.

TJ byla v obci založena v roce 1946, fotbalisté hráli střídavě III. - IV.třídu. V roce 1988 postoupili do OP a zatím největším úspěchem byl postup do I.B třídy v roce 2007, kterou hráli dva roky. Předsedové TJ z tohoto období: 1973 Josef Žídek, 1975 Ladislav Štix, 1988 Jan Škrobánek, 2003 Stanislav Bierský, 2012 Aleš Valečko, 2013 Eva Hurníková. Mezi předsedy oddílu kopané najdeme jména: 1973 František Šalena, 1975 Helmut Klein, 1977 Oldřich Kuběnský, 1990 ing. Jiří Jedlička. Za období trvání Štítu se zlepšilo vybavení fotbalistů (nové kabiny), změnil se název  r. 1992 na SK a všichni si pochvalují spolupráci a podporu obecního zastupitelstva v čele se starostou.

Velké Albrechtice mají 1065 obyvatel, rozloha obce je 1302 ha. V obci je dvojtřídní základní škola (35 žáků) a mateřská škola (40 dětí).