Složení Stálého výboru Štítu

 Předseda: MUDr. Stanislav Kowalski Albrechtice u Českého Těšína
Místopředseda:  Josef Křivohlávek Albrechtice u Lanškrouna
 Členové: Roman Boček  Město Albrechtice
  Jaroslav Hlušička  Albrechtice nad Orlicí
  Dušan Hronek Albrechtice nad Vltavou
  Vlastimil Hurník Velké Albrechtice
  Jiří Krumbholz  Albrechtice v Jizerských horách
  Jan Urbánek  Lesní Albrechtice